De KNVB heeft een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste is wel dat een speler die een rechtstreekse rode kaart heeft ontvangen automatisch geschorst is voor de eerstvolgende wedstrijd.

De letterlijke tekst, zoals die in de nieuwsbrief van augustus staat, luidt als volgt:

Nieuwe regeling rode kaarten
Ook in deze nieuwsbrief wedstrijdzaken worden alle verenigingen nogmaals gewezen op de nieuwe regelgeving ten aanzien van de rode kaarten.
Indien een speler (ongeacht in welk elftal/team deze uitkomt van uw vereniging) een directe rode kaart ontvangt (dus niet twee maal een gele kaart in dezelfde wedstrijd), dan is deze speler niet speelgerechtigd voor de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn elftal/team. Totdat deze eerste bindende wedstrijd is gespeeld, is de speler ook niet gerechtigd om uit te komen voor enig ander elftal/team van zijn vereniging.
De tuchtcommissie zal vervolgens zo spoedig mogelijk uitspraak doen en de straf bepalen. Op de opgelegde straf door de tuchtcommissie naar aanleiding van de directe rode kaart, mag de bindende wedstrijd waarvoor de betrokken speler niet speelgerechtigd was in mindering worden gebracht.
De speler die een directe rode kaart ontvangt, krijgt geen schriftelijk bericht van de KNVB over zijn niet speelgerechtigheid voor de eerstvolgende bindende wedstrijd. Dit benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vereniging en de betrokken speler om hier op correcte wijze mee om te gaan.