(bron: www.meppelercourant.nl)

De trainingsvelden op sportpark Ezinge worden dit jaar grondig aangepakt. Met het aanbrengen van nieuwe drainagelaag en vernieuwing van het drainagesysteem wordt een einde gemaakt aan de aanhoudende wateroverlast op de trainingsvelden. De gemeente heeft € 80.000,- gereserveerd voor de opknapbeurt.
Waterplassen rond een onzichtbare middenstip en modderpoelen in het doelgebied, voetballers die gebruik maken van de trainingsvelden van MSC en Alcides weten er over mee te praten. Niet zelden ontaarden serieuze trainingssessies op sportpark Ezinge in jammerlijke waterballetten. De clubs klaaagden de afgelopen jaren steen en been bij de gemeente.
Het door de gemeente ingehuurde adviesbureau D’olde Peereboom BV uit Wapse, komt na onderzoek nu ook tot de conclusie dat de trainingsvelden niet voldoen aan de eisen die aan trainingsvelden mogen worden gesteld. ‘Deze moeten onder vrijwel alle omstandigheden vlak en droog zijn. De huidige velden vertonen op stoptpark Ezinge snel wateroverlast waardoor ze niet of onvoldoende voor trainingen kunnen worden gebruikt.’ De grond laat volgens het adviesbureau onvoldoende water door en de drainage voert te weinig overtollig water af, waardoor de beruchte plassen op het veld ontstaan.
Ook de gemeente vindt het nu de hoogste tijd om de waterhuishouding van de trainingsvelden grondig aan te pakken. Ongeveer op de zelfde manier waarop in 2003 de velden 11 en 106 op sportpark Ezinge (FC Meppel) zijn verbeterd. De ervaringen met deze velden zijn tot nu toe zeer goed. De gemeente wil weer in zee met het zelfde adviesbureau dat destijds de klus klaarde.
Drainage
In de verbeter-/renovatieplannen wordt voorgesteld de velden te voorzien van een drainerende zandlaag onder de toplaag. Deze zandlaag staat in direct contact met het aanwezige drainagesysteem. Ook wordt voorgesteld op twee trainingsvelden (trainingsveld MSC en trainingshoek MVV Alcides) het drainagesysteem te vervangen dan wel uit te breiden.
Het is de bedoeling de werkzaamheden begin mei op te starten. Zodat de trainingsvelden eind mei/begin juni kunnen worden ingezaaid. In de maanden juni, juli en augustus kan de grasmat zich ontwikkelen. Naar verwachting kunnen de trainingsvelden begin/half september worden vrijgegeven voor gebruik.
De planning en uitvoering van de werkzaamheden valt en staat met de weersomstandigheden. Bij natte weersomstandigheden kan en mag niet worden gewerkt om de structuur van de grond niet te beschadigen.Voor de ontwikkeling van de grasmat is de temperatuur belangrijk. Bij koud weer wordt de ontwikkeling sterk vertraagd. Dit kan van invloed zijn op het vrijgeven van de trainingsvelden voor gebruik.
De gebruikers (verenigingen) op sportpark Ezinge zullen nauw bij de renovatie worden betrokken, belooft de gemeente. Wanneer begin mei drie trainingsvelden aan het gebruik worden onttrokken, dan heeft dit gevolgen voor de trainingsmogelijkheden op het sportpark,’ waarschuwt de gemeente alvast. Een en ander betekent dat sommige groepen voor hun training gebruik moeten maken van het middenterrein van de atletiekbaan en de wedstrijdvelden. ‘Voorkomen moet worden dat de velden als gevolg van het trainingsgebruik in kwaliteit achteruit gaan.’