IJkpunten in dit proces zijn:
• de binnen de TC-J en technische staf beschikbare informatie over de jeugdvoetbal(st)ers;
• de input van interne scouts; en
• de selectiewedstrijden en/of –trainingen.

Vanzelfsprekend is het ook dit jaar zo dat de aantallen beschikbare spelers binnen elke categorie mede bepalend zijn. Zo is er los van (of soms misschien wel in tegenspraak met) het geformuleerde beleid voor het komende seizoen een aantal keuzes gemaakt. Bij die keuzes heeft de TC/J getracht maximaal tegemoet te komen aan de wensen van de voetballers, ouders en de vereniging.

Een paar belangrijke keuzes zijn:
• In de bovenbouw (C t/m A categorie) worden de meisjes ingedeeld in meisjesteams (1 C team en 1 B team). Meetrainen en meespelen (bij gelegenheid) met jongensteams is bespreekbaar.
• In de bovenbouw worden 2e jaars B-spelers doorgeschoven naar A2. Dispensatie voor A-spelers om nog een jaar in de B’s te spelen is dus niet wenselijk. Gevolg is wel dat de A2 in een lagere klasse wordt ingedeeld.
• In de onderbouw wordt een meisjesteam geformeerd binnen de E-categorie.
• In de onderbouw worden voetballertjes met de leeftijd van 5 en 6 jaar ingedeeld in de Meppeler Mini Divisie.

Via de volgende link zijn de teamindelingen inzichtelijk.
 
 
 
Mochten er naar aanleiding van de teamindelingen vragen ontstaan of opmerkingen zijn, dan kunnen die gemeld worden via: hle.prive@gmail.com
Ook in gevallen dat er onverhoopt spelers op de lijsten missen, er nadere uitleg nodig is of de TC-Jeugd zaken over het hoofd heeft gezien, dan vragen we nadrukkelijk dit direct via bovenstaand mailadres te melden en niet bij de huidige trainer, leider of het jeugdbestuur.

Mocht u naar aanleiding van de teamindeling in gesprek willen met de leden van de TC-Jeugd dan kan dat op één van de spreekavonden. De spreekavonden staan gepland op:
donderdag 6 juni 2013 van 19.30 – 21.00
donderdag 13 juni 2013 van 19.30 – 21.00
vrijdag 14 juni 2013 van 19.30 – 21.00
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan kunt u dat ook melden via: hle.prive@gmail.com. Geef in uw mail aan welke avond en tijd uw voorkeur geniet. Zo spoedig mogelijk ontvangt u dan een reactie en uitnodiging.