Woensdag 30 november bracht Sinterklaas een bezoek aan het nieuwe clubhuis van MSC en was behoorlijk onder de indruk. Het was een jaar geleden dat de Sint de MSC-kinderen tot zich riep en toen was alles nog in de oude staat. Hoe dingen kunnen veranderen…….
De organisatie van MSC maakte zich van te voren druk over het programma. Ze zouden toch niet gaan uitlopen? De Sint had tenslotte nog meer te doen; diverse voetbalverenigingen in de omgeving moesten die avond nog bezocht worden. Toen een aantal kinderen de boel op stelten gingen zetten, bracht de Hoofdpiet rust in de tent. Had hij eerder met dit bijltje gehakt? Feit was, dat de rechterhand van Sinterklaas zich niet liet bedotten en optrad, zonder iemand in zijn vrijheid te beknotten. Plots waren alle kraaiende hanen stil, werd het programma in een rap tempo afgewerkt, werden de cadeautjes uitgedeeld en werden kindermaagjes gevuld met smakelijke patatten. Sint steeg te paard en werd nagezwaaid toen hij en zijn Pieten de donkere avond ingingen.
 
RW