De finalisten waren Jannie de Vos, Wout Gijzen, Ap Schuphof en Jan Kruiswijk. In een gezellig gevulde kantine waar ook nog 20 andere kaarters aanwezig waren werd er sportief gestreden met als uiteindelijk eindresultaat dat Wout Gijzen de felbegeerde bokaal in ontvangst mocht nemen ne deze een jaar lang thuis op de schoorsteenmantel kan zetten.
Tweede werd Jan Kruiswijk, derde Ap Schuphof en vierde Jannie de Vos.
Ook al is hiermee de klaverjascompetitie voor dit jaar afgelopen is er door de supportersvereniging besloten, vanwege het grote enthousiasme van de kaarters, nog enkele weken door te gaan. Toch willen wij alvast iedereen bedanken voor zijn of haar deelname dit jaar en we hopen jullie aan het begin van het komende seizoen weer met evenveel plezier te kunnen begroeten. De kampioen wordt hierbij nogmaals gefeliciteerd, en verder zou ik willen zeggen: Kom ook eens gezellig kaarten op maandagavond in onze kantine.
De Supportersvereniging MSC