Het einde van een tijdperk nadert. Vanaf 1972 heeft hij verschillende functies vervuld bij de club waarvan zijn vader een van de grondleggers was. De laatste vier jaar hanteerde hij zelfs de voorzittershamer.
Het was beslist geen roeping, maar Nico Krist (58) wilde zijn club MSC niet in de steek laten toen in 2003 geen geschikte opvolger kon worden gevonden voor Ernst Steinhaus. ‘Er moet iemand zijn die de voortrekkersrol vervult.‘ Spijt van zijn beslissing heeft hij nooit gehad. ‘Het zijn vier enerverende jaren geweest.‘
Donderdagavond treedt Krist terug tijdens de najaarsvergadering. De opluchting overheerst. ‘Mijn houdbaarheidsdatum is ruim overschreden. Ik ben blij dat het er opzit.‘ In zijn beoogde opvolger Henk Veenema heeft hij het volste vertrouwen. ‘Een man die op een gedegen manier leiding zal gaan geven aan de vereniging.‘
Een afscheidsinterview met Nico Krist in de Meppeler Courant van woensdag.