Leden van MSC, ouders van jeugdleden, sponsors en vrijwilligers, worden middels dit schrijven uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de informatieavond doet de commissie verslag van haar bevindingen, het voortgangsproces en wordt er gesproken over ‘hoe nu verder met de vereniging MSC op bestuurlijk niveau’.

De informatieavond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het clubhuis.

Tot ziens op 12 december,

 

‘De commissie’

Frank Steenhuisen

Gino Spijkerman

Edwin van der Windt

Evert Romijn

Ger Boterman

Bart Tijink