Coördinator Marius van Dijk feliciteerde in 1e instantie de volgende mensen voor het behalen van het pupillentrainersdiploma :Wim van Keulen, Koen Ruinen, Tim Veenema en Fabian van ’t Zandt; namens MSC-Antaris hulde voor jullie inzet en succes gewenst in het nieuwe seizoen!

Terugkijkend op 07-08 was men vooral te spreken over het huidige selectiebeleid. Dit geeft veel rust gedurende de zomermaanden.

Het nieuwe jeugdplan werd uiteengezet en wordt vanaf het begin van het nieuwe seizoen ingevoerd. Een flink discussiepunt blijft de trainingsfrequentie. De standaardteams blijven 2x/week trainen, de overige teams 1x/week; dit mede vanwege het veldtekort en de wens vanuit een flinke groep ouders. Voor de spelers van de overige teams geldt overigens dat de mogelijkheid bestaat op vrijdagavond nogmaals te trainen onder leiding van Marco Schravemade. Er komt een inwerkmorgen voor nieuwe leiders en trainers; mede ook om aan het begin van het nieuwe seizoen “goed beslagen ten ijs te komen” en thuis te geraken in de zaken die op je af komen als nieuweling binnen het jeugdvoetbal van MSC. Tevens werd een nieuw opgezet leiderhandboek uitgereikt.
Mede gezien de gestage groei van de jeugdafdeling worden 4 nieuwe pupillendoelen aangeschaft.
 
Kortom: een goede start van het nieuwe seizoen,  eea geeft rust in de zomervakantie. Trainers, trainingstijden etc alles is inmiddels rond.

Alle namen binnen de E/F teams komen zeer binnenkort op de MSC-site te staan.