Tijdens de woensdag gehouden ledenvergadering van MSC-Amslod, heeft het bestuur twee leden benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging. Allereerst werd Andries Heite benoemd voor de vele verdiensten die hij heeft gehad, en ook nog altijd heeft, voor onze vereniging. Zo heeft Andries gedurende een periode van ruim 17 jaar het beheer gehad over ons clubhuis en de accommodatie. Daarnaast is hij actief geweest als bestuurslid en is hij momenteel nog actief als onder meer penningmeester van onze Supportersvereniging.
 

 
Tijdens de ledenvergadering werd ook scheidend penningmeester John Spraakman in het zonnetje gezet. Ook John is benoemd tot Lid van Verdienste, iets waar hij erg trots op is zo vertelde hij. Onder leiding van John heeft MSC de laatste jaren financieel grote stappen gezet. John verlaat een gezonde vereniging met een goed eigen vermogen. Dat MSC er momenteel financieel zo voorstaat is met name de verdienste van de vertrekkend penningmeester. De benoeming van de man die in een ver verleden ook 11 jaar in de spits van ons eerste elftal stond, is dan ook zeer terecht.