Met ingang van vandaag, maandag 1 april 2019 (geen grap !!), is er een nieuw organisatiemodel van kracht bij de Jeugd van MSC-Amslod. De Jeugdafdeling wordt onderverdeeld in drie categorieën: de Onderbouw, de Middenbouw en de Bovenbouw. Zie onderstaand organogram voor de precieze indeling.

Waarom deze verandering?

MSC wil haar jeugdleden – en zeker ook haar jeugdkader (trainers/leiders) – zoveel mogelijk structuur en duidelijkheid bieden.

We hebben geconstateerd dat de oude organisatie-indeling voor een stuk optimalisatie vatbaar was. Vervolgens is een werkgroep in het leven geroepen, die de afgelopen maanden een nieuw model heeft opgetuigd en mensen heeft gerekruteerd om binnen dit model aan de slag te gaan.

Enerzijds wil MSC dus gestructureerd en transparant zijn, anderzijds willen we kinderen primair een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding bieden.

Evenals in het onderwijs hoort daar een concreet leerplan bij, maar ook een organisatiemodel waarbinnen iedereen (ook de ouders) weet waar hij of zij aan toe is.

 

Op welke manier heeft uw kind baat bij deze nieuwe indeling?

‘Plezier’ staat voorop bij MSC. Onduidelijkheid en langs elkaar heen werken gaan ten koste van plezier. Dat geldt voor de spelers, maar ook voor de trainers/leiders.

Naast het hebben van plezier, moet er een goed leerklimaat heersen. Vooral om goed te leren voetballen, maar ook om te leren omgaan met clubregels, met medespelers en tegenstanders, met de autoriteit van de scheidsrechter, et cetera.

Een optimale leeromgeving vereist structuur, aandacht en professioneel kader. Al deze aspecten komen terug in dit model.

Het bestaande MSC-leerplan wordt afgestoft en scherper neergezet. Vervolgens is het de taak van de TC’s om toe te zien op toepassing van dit leerplan door de verschillende trainers. De Interne scouts monitoren de voortgang van het leerproces per individuele speler en komen gezamenlijk tot een weloverwogen teamindeling.

 

In dit model definitief?

Met ingang van 01/04 gaan we ‘proefdraaien’. De doelstelling is om tot het eind van het lopende seizoen de kinderziektes eruit te halen, van onderaf (te beginnen met de Onder- en Middenbouw) het leerplan te optimaliseren en gezamenlijk warm te draaien. Per 01/07 wordt het model officieel ingevoerd.

Voor vragen over het nieuwe organisatiemodel kan contact worden opgenomen met Henk Niestijl (e-mail: organisatorisch-hjo@mscmeppel.nl).