Op vertoon van de leden- of sponsorpas heeft de houder vrij toegang tot wedstrijden van MSC Zo1.