BOS incasso is een voorname speler in de Nederlandse markt met jarenlange ervaring, een landelijke dekking en een uitstekende financiële positie. Hiermee biedt zij haar opdrachtgevers zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van invordering.

BOS Incasso laat zich typeren als no-nonsense organisatie waarbij een aanpak geldt van “zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. Deze manier van werken vindt zij van belang voor zowel onze opdrachtgevers als de debiteuren. Een manier van werken die samen te vatten valt met de volgende kernbegrippen: integer, klant gestuurd, resultaatgericht, streven naar kwaliteit en oog hebben voor de mens.

De setting waarbinnen BOS Incasso werkt heeft de laatste jaren tot aantoonbare resultaten geleid. Het vertrouwen in de missie en visie alsmede de resultaatgedrevenheid hebben er aan bijgedragen dat momenteel een rendement gehaald wordt van minimaal 95% op de bij aangeleverde terecht uitbestede dossiers.

Voor meer informatie :
Bos Incasso BV
Burgemeester Roelenweg 35
8031 ES Zwolle
(038) 4250800
www.bosincasso.nl
zwolle@bosincasso.nl