In de stromende regen, met supporters twee rijen dik langs de lijn en met heel veel optimisme werd de tegenstander van het veld geveegd.

Onno, Stijn en Bennie – de heren die de begeleiding voor dit team op zich hadden genomen – zagen hun inspanningen beloont. Eenmaal de overwinning in ‘de pocket’ mochten zij deelnemen aan de feestvreugde en lieten, samen met de spelers, de champagne rijkelijk vloeien.

Standaardjes werden uitgedeeld, bloemen werden in ontvangst genomen en iedereen ging op de teamfoto toen een legertje paparazzi de camera / telefoon ter hand nam.

Zoals gebruikelijk werd er in het clubhuis gedanst op kampioenenmuziek, werd er patat gegeten en mocht E6 met een enorme kampioensbeker op de foto.

In een lange polonaise werd het seizoen afgesloten en……… ging het huiswaarts.

RW