Sake Russchen die op 1 februari 1936 lid werd van onze vereniging, heeft voor zijn vertrek uit Meppel, net na de Tweede Wereldoorlog, ontzettend veel voor MSC gedaan. De heer Russchen zat al jong in de redactie van ons clubblad De MSC’er en hij heeft het blad na de oorlog weer opgericht. Nog niet zo gek lang geleden schreef Sake Russchen daar zelf nog over: ‘We hadden toen nog geen clubhuis en ik organiseerde clubavonden in het zaaltje van Meinen in de Akkerstraat. In de etalage van het sigarenmagazijn van de familie De Vos –de ouders van Jan en Minte – richtte ik een MSC-etalage in met medailles, bekers en andere attributen”. Wie weet dat nog?? Russchen heeft alle nummers van ‘De MSC-er’ altijd bewaard en in 25 banden laten inbinden en geschonken aan het archief van MSC.

Na zijn vertrek uit Meppel is hij altijd lid van de vereniging gebleven en volgde hij de verrichtingen van MSC vanuit Bosch en Duin van afstand, maar wel heel betrokken. Zo las hij elke week nog met veel aandacht alle verslagen van MSC in de Meppeler Courant.

Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.