De TC-J werkt op dit moment met de grootst mogelijke zorg aan de teamsamenstellingen. Daarbij wordt dit jaar het beleid gevolgd zoals dat is vastgesteld, aan trainers en leiders is gecommuniceerd en op de website onder kopje downloads openbaar is gemaakt.
IJkpunten in dit proces zijn:
• de binnen de TC-J en technische staf beschikbare informatie over de jeugdvoetbal(st)ers;
• de input van interne scouts; en
• de selectiewedstrijden en/of –trainingen.

Vanzelfsprekend is het ook dit jaar zo dat de aantallen beschikbare spelers binnen elke categorie mede bepalend zijn. Zo is er los van (of soms misschien wel in tegenspraak met) het geformuleerde beleid voor het komende seizoen een aantal keuzes gemaakt. Bij die keuzes heeft de TC/J getracht maximaal tegemoet te komen aan de wensen van de voetballers, ouders en de vereniging.

Een paar belangrijke keuzes zijn:
• In de bovenbouw (C t/m A categorie) worden de meisjes ingedeeld in meisjesteams (1 C team en 1 B team). Meetrainen en meespelen (bij gelegenheid) met jongensteams is bespreekbaar.
• In de bovenbouw worden 2e jaars B-spelers doorgeschoven naar A2. Dispensatie voor A-spelers om nog een jaar in de B’s te spelen is dus niet wenselijk. Gevolg is wel dat de A2 in een lagere klasse wordt ingedeeld.
• In de onderbouw wordt een meisjesteam geformeerd binnen de E-categorie.
• In de onderbouw worden voetballertjes met de leeftijd van 5 en 6 jaar ingedeeld in de Meppeler Mini Divisie.

De concept indelingen van de teams zijn nagenoeg klaar en worden deze week in de TC-Jeugd besproken en vastgesteld. Daarna worden deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de website. Streven blijft om dat op of rond 1 juni 2013 te doen.

Mochten er naar aanleiding van de teamindelingen vragen ontstaan of opmerkingen zijn, dan kunnen die gemeld worden bij de TC-Jeugd. Ook in gevallen dat er onverhoopt spelers op de lijsten missen, er nadere uitleg nodig is of de TC-Jeugd zaken over het hoofd heeft gezien, dan vragen we nadrukkelijk dit direct bij de TC-Jeugd en niet bij de huidige trainer, leider of het jeugdbestuur te melden.