Zo heeft de club initiatieven ontplooid om in Meppel een zogenaamde SJO (Samenwerking Jeugd Opleiding) op te zetten. In een SJO-organisatie worden de jeugdafdelingen van twee of meer voetbalclubs samengevoegd met als doel de opleiding van de pupillen en junioren op een hoger plan te brengen. Na aanvankelijk hoopgevende signalen, is duidelijk geworden dat er bij de beoogde samenwerkingspartner onvoldoende draagvlak voor een dergelijke constructie bestaat. MSC vindt dat jammer, maar respecteert de uitkomst.

Nu een SJO (voorlopig) niet aan de orde is, zet MSC met nog meer kracht in op zowel zondag- als zaterdagvoetbal in de seniorenafdeling. De vereniging kan haar jeugdleden in de nieuwe opzet een voortzetting op hoofdklasse- (zondag) en een iets lager niveau (zaterdag) aanbieden. Op een termijn van 5 tot 10 jaar verwacht MSC dat de zaterdag 1 met veel eigen jeugd kan opklimmen tot de 2e klasse, liefst gecombineerd met behoud van het hoge niveau op zondag. Er zijn dan legio doorstromingsmogelijkheden voor alle jeugdspelers.

De toekomst voor de MSC-jeugd ziet er goed uit!